Dochodzenie roszczeń i windykacja

  • przedsądowe dochodzenie roszczeń, w tym udział w negocjacjach i rozmowach ugodowych
  • reprezentowanie przed Sądem w sprawach dochodzenia roszczeń, w tym zawezwania do próby ugodowej oraz wytaczanie powództw o zapłatę
  • wszczynanie i prowadzenie postępowań egzekucyjnych
  • dochodzenie należności w ramach elektronicznego postępowania upominawczego (e-sąd)