Prawo pracy

  • kompleksowa obsługa pracodawców w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników w tym przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę i innych aktów kreujących stosunek pracy,
  • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów związanych z ustaniem zatrudnienia, opracowywanie regulaminów i innych wewnątrzzakładowych aktów prawnych regulujących zasady zatrudnienia,
  • przygotowanie umów o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia i po jego ustaniu, przygotowanie dokumentów dotyczących odpowiedzialności materialnej pracowników,
  • przygotowanie i opiniowanie tzw. kontraktów menedżerskich,
  • opracowanie procedur antydyskryminacyjnych i antymobbingowych,
  • opracowanie procedur zwolnień grupowych,
  • pomoc prawa dla pracowników we wszystkich sprawach związanych z zatrudnieniem ( w tym opiniowanie umów o pracę, pomoc w sprawach dotyczących wynagrodzenia za nadgodziny, wypadków przy pracy, mobbingu, rozwiązania umowy o pracę),
  • reprezentowanie przed sądem w sporach pracowniczych.