Prawo przedsiębiorców

  • pomoc i doradztwo w tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (spółek osobowych i kapitałowych, fundacji i stowarzyszeń, jednoosobowej działalności gospodarczej), pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności,
  • bieżąca obsługa korporacyjna, w tym obsługa prawna organów spółek (zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy), przygotowanie projektów uchwał i korporacyjnych wewnętrznych aktów prawnych,
  • doradztwo w sprawach dotyczących zmian struktury kapitałowej spółek,
  • reprezentowanie spółek w postępowaniu rejestrowym,
  • reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń.