Prawo nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe

  • kompleksowa obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych
  • obsługa prawna zebrań właścicieli lokali, w tym przygotowywanie projektów uchwał bądź analiza ich zgodności z prawem,
  • reprezentowanie w postępowaniach przedsądowych, sądowych oraz egzekucyjnych wobec dłużników wspólnot mieszkaniowych,
  • reprezentowanie przed sądem w sprawach dotyczących uchylenia bądź nieważności uchwał podjętych przez wspólnoty mieszkaniowe,
  • doradztwo prawne i reprezentowanie przed Sądem w sprawach własności, współwłasności, użytkowania, służebności