Prawo medyczne

  • kompleksowa obsługa prawna podmiotów leczniczych publicznych i niepublicznych, praktyk lekarskich,
  • reprezentowanie w postępowaniu przed Narodowym Funduszem Zdrowia,
  • pomoc prawna przy zawieraniu umów na udzielenia świadczeń zdrowotnych , w tym umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
  • opracowywanie dokumentacji związanej z tworzeniem i prowadzeniem podmiotu leczniczego, praktyki lekarskiej, pomoc prawna związana ze sporządzaniem dokumentacji medycznej,
  • reprezentowanie podmiotu leczniczego w postępowaniach przed sądem i przed Wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w sprawach tzw. błędów medycznych,
  • pomoc prawna w zakresie prowadzenia badań klinicznych,
  • reprezentowanie pacjentów w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie w postępowaniach dotyczących między innymi tzw. błędu medycznego, naruszenia praw pacjenta, naruszenia dóbr osobistych.