Prawo rodzinne i spadkowe

  • doradztwo i reprezentowanie przed sądem w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi lub alimentów
  • doradztwo i reprezentowanie przed sądem w sprawach o rozwód lub separację
  • doradztwo, udział w negocjacjach i reprezentowanie przed sądem w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków
  • pomoc prawna w sprawach spadkowych, w tym z zakresu zasad dziedziczenia oraz odpowiedzialności za długi spadkowe
  • reprezentowanie przed sądem w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku lub zachowek